Mail disclaimer

De informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de betreffende geadresseerde. Op deze informatie rust intellectueel eigendom. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie is eveneens verboden. Het is mogelijk dat tijdens het opstellen of het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist of onvolledig is overgekomen of verkeerd geadresseerd. Hiervoor kan Gelderman Koel- & Vriescellen geen aansprakelijkheid erkennen. Wij verzoeken u om bij twijfel over de juistheid, de volledigheid of de adressering de e-mail direct te retourneren en daarna te vernietigen.